دربارۀ انجمن صنعت آبزیان استان بوشهر

انجمن صنعت آبزیان استان بوشهر به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری در صنعت آبزیان، شامل کلیه بخش های آبزیان از جمله صیادی، تولید غذا، تکثیر، پرورش، صادرات، کنسرو، عمل آوری آبزیان، واردات، توزیع و کلیه امور مربوط به صنعت آبزیان، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از فضای کسب و کار و بهبود  آن، پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم.

اعضای هیئت مدیره

حسین زارعی

رئیس هیات مدیره

هادی شاهرخی

نائب رییس هیات مدیره

اسماعیل مومنی

عضو اصلی هیات مدیره

مجدی مرندی خانشان

خزانه دار

محمد صادق زارعی

منشی هیات مدیره

قاسم بادمهر

بازرس اصلی

عبدالرسول بهنام راد

دبیر انجمن

حمزه شیرالی

عضو علی البدل هیات مدیره

کریم حیدری

عضو علی البدل هیات مدیره

سروش ملاح زاده

بازرس علی البدل